Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Wyjątkowe spotkanie z dr. Januszem Wróblewskim

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Wyjątkowe spotkanie z dr. Januszem Wróblewskim

 W bibliotece szkolnej w Oblęgorku w dniach od 13-17 marca 2017 r. został przeprowadzony XXV Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka.

DSC 5912Niezwykle cenne okazało się spotkanie w dniu 15 marca z panem dr. Januszem Wróblewskim, wybitnym językoznawcą, który sam był pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia na terenie województwa świętokrzyskiego, cieszącego się dużą popularnością wśród młodzieży i dorosłych.

Podczas swojego wykładu, pod hasłem „Rola języka w życiu człowieka”, znakomity Gość, wykładowca UJK w Kielcach, mówił nie tylko o kulturze języka jako najważniejszej społecznej kompetencji, ale ciągłym jego doskonaleniu. To sprawne posługiwanie się językiem zobrazował na przykładzie psa, wygłaszając mowę oratorską o dwóch aspektach literackich. Przekonywał jednocześnie zgromadzoną w bibliotece publiczność do odkrywania tajników języka i wystąpień krasomówczych. Odniósł się do naszej absolwentki Zofii Sczypiór, która zajęła I miejsce w XVI Wojewódzkim Turnieju Krasomówczym o Laur Demostenesa, obecnie uczennicy IV LO w Kielcach.

Podkreślił, że stosując róże formy wypowiedzi, młody człowiek może osiągnąć w życiu sukces, który należy łączyć z pasją, czego przykładem jest on sam. Prowadzi bowiem Fundację Ptasi Azyl (Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom), jedyną tego typu placówkę w województwie świętokrzyskim. Schronienie i pomoc znajdują tam głównie ptaki. Ta fascynacja przyrodą i językiem polskim towarzyszy propagatorowi wydarzeń kulturalnych od lat szkolnych. W ciekawy sposób wypowiadał się o samym języku i komunikacji interpersonalnej. Wyjątkowy Gość zachęcał naszych uczniów do częstych ćwiczeń różnych form wymowy, np. „skrętaczy” języka, które przekazał naszej młodzieży, wierząc, że pomogą one sięgać po laury zwycięstwa.

Uroczystego powitania dokonała pani wicedyrektor Joanna Ciołak. Padły wówczas słowa uznania dla dorobku naukowego i wydawniczego Pana Doktora, ale także działalności społecznej. Nie zabrakło też wątków osobistych nauczyciela bibliotekarza, p. Renaty Parandyk, organizatora Tygodnia Kultury Języka. Podkreśliła, że jako studenta UJK, wspomina, iż oprócz podstawowej wiedzy, którą przekazywał Pan Doktor, uczył również mądrości życiowej swoich studentów.

Wyrażenie wdzięczności dla naszego Gościa stanowiły kwiaty i dyplom uznania oraz upominek szkolnych gadżetów, przekazanych przez panią dyrektor Henrykę Cisowską.

Dyrekcja, nauczyciele i społeczność szkolna składają serdeczne podziękowania Panu Doktorowi Januszowi Wróblewskiemu za przekazaną wiedzę i obecność w bibliotece.

Ponadto w ramach Tygodnia Kultury Języka został przeprowadzony Szkolny Turniej Mitologiczny w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa – kl. IV-VI; Gimnazjum – kl. I-III, Konkurs Pięknego Czytania dla kl. II SP, „Zoo J. Brzechwy” – konkurs ze znajomości wierszy dla klas zerowych. Odbyła się wycieczka uczniów kl. III gimnazjum do kieleckich bibliotek: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Kochanowskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza, drukarni Karad oraz Antykwariatu Naukowego im. Andrzeja Metzgera.

Współorganizatorami Tygodnia były panie: Renata Jas, Marzena Walczak, Edyta Kozieł, Agnieszka Majos, Agata Wieczorek, Dorota Bielacha, Justyna Kusińska.

Renata Parandyk

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.