Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Wójtowie czytają „Wierną rzekę” - „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Wójtowie czytają „Wierną rzekę” - „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”

 Tegoroczną II edycję akcji „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, otworzyła p. dyr. Henryka Cisowska, witając zgromadzonych Gości w miejscowości Wesoła nad Wierną Rzeką.

Byli wśród nich obecni wójtowie sąsiadujących ze sobą gmin Strawczyna i Piekoszowa, Tadeusz Tkaczyk i Zbigniew Piątek. Obecność panów nie była przypadkowa. To właśnie w Strawczynie przyszedł na świat Stefan Żeromski. O wyjątkowości tego miejsca mówił wójt Tadeusz Tkaczyk. Akcję powieści odwołującej się do powstania styczniowego pisarz umiejscowił w dworku szlacheckim położonym nad rzeką Łośną, którą później nazwano Wierną Rzeką. Inspiracją był przekaz historyczny z 1863 r. ciotki pisarza, Józefaty z Żeromskich Saskiej, właścicielki Rudy Zajączkowskiej, która opowiedziała mu o tym wydarzeniu. Żeromski przeniósł go na karty papieru, dodając w roku 1925 podtytuł „klechda domowa”. Wójt Zbigniew Piątek jest obecnie zarządzającym na tym obszarze. Podczas wystąpienia, swój przekaz, wójtowie skierowali do społeczności lokalnej, podkreślając ważność wydarzenia i znaczenie tego typu inicjatyw.

Na terenie gminy Piekoszów mieszka również pisarz i prozaik dr Stanisław Rogala, który w czasie czytania dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Na wstępie swojej wypowiedzi przypomniał legendy „W Krainie Świętego Jelenia” oraz „Krzyż w Brynicy”, której akcja rozgrywa się po przegranej bitwie pod Małogoszczem. Przedstawia ucieczkę powstańców przez Wierną Rzekę w stronę Piekoszowa. Pokazał również swoją najnowszą książkę „W cieniu pałacu” nawiązującą także do bitwy pod Małogoszczem. Druhowie OSP w Zajączkowie też nie pozostali obojętni. Ich przedstawiciel, Henryk Wróbel, czytał właśnie o tej bitwie w rozdziale VII, gdzie ranny powstaniec wyznaje Brynickiemu, że został postrzelony właśnie pod Małogoszczem. Namiastkę murów folwarcznych, w których schronienie znalazł Józef Odrowąż, pokazała uczniom Władysława Dudek, najstarsza rodem właścicielka posesji, na której znajdują się ruiny.

 W akcję zaangażowały się nauczycielki języka polskiego z ZPO w Oblęgorku: Monika Jas, Marzena Walczak i Edyta Kozieł, które w aktorski sposób przygotowały uczniów z Oblęgorka do wcielenia się w rolę bohaterów powieści. Natomiast nauczycielki z ZPO w Zajączkowie: Dorota Kozieł i Bożena Klimczyk wraz ze swoimi harcerzami zobrazowały wątki utworu, poprzez ukrycie w nurcie rzeki dokumentów powstańca. Bibliotekarz GBP w Zajączkowie, Danuta Krzeszowska przez 35 lat udostępniała swoim czytelnikom tę powieść. W czytaniu swój udział mieli także członkowie zespołu „Wierna Rzeka” – Lucyna Nartowska oraz Elżbieta Szwajkowska i radna (miejscowości: Zajączków, Wesoła, Młynek i Wierna Rzeka) Alicja Bełtowska, która już w dzieciństwie słyszała opowieści swojego ojca o „losie narodu w niewoli” podczas powstania styczniowego. Na głośnym czytaniu obecny był także Tadeusz Walas, emerytowany górnik z Kopalni Nordkalk z Miedzianki.

Zakończenie akcji utworu miało wymiar symboliczny. Przypadło w udziale wójtowi Zbigniewowi Piątkowi, dyrektor ZPO w Oblęgorku Henryce Cisowskiej i wicedyrektor Joannie Ciołak. To scena, kiedy Wierna Rzeka pochłonęła „srebrniki” Salomei wysypane z sakiewki Pań, przy słowach czytającego: „Woda plusnęła na znak. Ona jedna zrozumiała męczarnię serca...”. Atmosferę tamtych lat potęgował szum wody podczas wrzucania i odbijający się echem na okolice śpiew zespołu ludowego „Wierna Rzeka”.

Była to lekcja patriotyzmu połączona z odkrywaniem historii naszej „Małej Ojczyzny”, o której pisał Żeromski: „Ciebie jedną kocham, rodzinna ma ziemio...”.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i koordynator akcji, Renata Parandyk składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w plenerowym spotkaniu czytelniczym.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.