Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Preferencje czytelnicze

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Preferencje czytelnicze

Badanie preferencji czytelniczych użytkowników biblioteki szkolnej należy do zadań działalności biblioteki. Dając szansę i możliwość wyrażenia swojej opinii uczniom, rodzicom i nauczycielom, w szkole została przeprowadzona akcja mająca na celu sporządzenie listy książek, które według czytelników powinny zaleźć się w zbiorach biblioteki.

Społeczność szkolna i lokalna miała możliwość wrzucenia kartki z tytułem ulubionej książki do specjalnie przygotowanych skrzynek. W akcji brali udział uczniowie SP i Gimnazjum: indywidualnie lub „całą klasą”, czego przykładem jest zespół klasowy p. Renaty Jas czy p. Katarzyny Foks.

Należy podkreślić, że zainteresowania czytelnicze uczniów i rodziców zawsze brane są pod uwagę przy poszerzaniu księgozbioru szkolnego, dlatego wszystkie propozycje zostaną uwzględnione podczas zakupu pozycji książkowych.

Dziękujemy rodzicom, nauczycielom i uczniom za udział w akcji!

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Parandyk

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.