Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych - rok szkolny 2020/2021

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGAinne080inne080inne080
Nr tel. - 693255105
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Szkolny Kleks

gazeta szk

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

apel      
W trosce o bezpieczeństwo  własne i innych dyrektor szkoły prosi o załatwianie niezbędnych spraw w formie telefonicznej (693255105) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dyrektor.spooblegorek@gmail.com

Dyrektor Szkoły informuje, że zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych zostały umieszczone w zakładce - Rekrutacja 2020/2021. Kompletne dokumenty będą przymowane (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 7:30-15:00.

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.