Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - O szkole

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Niewątpliwie oświata jest na jednym ze środków ratunkowych, należy więc zakładać szkoły. (…)

Postanowiłem przeto założyć ochronkę w Oblęgorku dla dzieci od lat trzech do sześciu, aby nie zostawały bez opieki, bez nauki wtedy, kiedy ich matki wychodzą na roboty w polach.

W tej myśli zbuduję własnym kosztem dom, sprowadzę uczciwą i rozumną ochroniarkę, którą będę opłacał z własnej kieszeni, a której obowiązkiem będzie nie tylko pilnować dzieci, uczyć je czystości, dbać o ich zdrowie, ale także pokazywać starszym litery, uczyć czytać zarówno chłopców, jak i dziewczęta. W ten sposób dzieci nie będą zostawione bez opieki i nie będą wyrastać w dzikości”.

 (Henryk Sienkiewicz w liście do księdza Teodora Jankowskiego, proboszcza parafii Chełmce, 1906r.)

 

…i wszystko zaczęło się od Henryka Sienkiewicza!

W 1907 r. rozpoczęła się budowa przedszkola – szkoły w Oblęgorku – według projektu syna pisarza Henryka Józefa, który studiował architekturę.
W 1908 r. pisarz i jego żona Maria Babska sprowadzili do Oblęgorka Wiktorię Lutównę, by poprowadziła małą ochronkę w pałacu. W tym samym roku w dużej wolnej izbie, która kiedyś była garderobą, rozpoczęło się nauczanie. Do pałacu przychodziło bardzo dużo dzieci, ponieważ w okolicy nie było żadnej szkoły. Dziewczęta i chłopcy siedzieli na ławkach, pod ścianami i na progu izby. Wiktoria uczyła czytać, pisać oraz rachować. To co robiła, było nielegalne. Obawiano się policji rosyjskiej i kar, dlatego Lutówna edukowała dzieci pod pozorem robótek ręcznych. Wszystkie koszty związane z kupnem zeszytów, przyborów do pisania dla dzieci pokrywał Sienkiewicz.

1903 r.Fot. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – rok ok. 1903.

W tym czasie trwały prace przy budowie prawdziwej ochronki w Oblęgorku, która powstała dzięki staraniom pisarza. Budynek był usytuowany w pobliżu alei lipowej, która wiodła do pałacu. W nim największą izbę zajmowała klasa. Obok niej był pokój pomocniczy, w drugiej części budynku znajdowały się mieszkania nauczycielki Wiktorii Lutówny i dworskiego stangreta Andrzeja.

W 1909 r. ochronka została uroczyście otwarta. W poświęceniu tego budynku uczestniczył Henryk Sienkiewicz wraz z żoną Marią Babską i to ona sprawowała nad nią bezpośrednią kontrolę oraz opiekę.

1. Oblęgorek Publiczna szkoła powszechna Narodowe Archiwum CyfroweFot. Ochronka (powstała z inicjatywy H. Sienkiewicza), która od 1918 r., funkcjonowała jako Publiczna Szkoła Powszechna w Oblęgorku. (Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Sienkiewicz w liście do swojego syna napisał: „Było tak: Naprzód przyszło około 120 dzieci, które odśpiewały narodowe hymny et.,et., a potem około kopy bab, które ze łzami w oczach dziękowały za ochronkę i tę panienkę, która uczy”. W nowo powstałym budynku dzieci uczyły się w dużej izbie, w której ustawiono 35 ławek dla 70 dzieci zarówno z ubogich, jak i zamożnych chłopów. Od tego czasu nauka w ochronce zaczynała się w listopadzie, a kończyła na początku maja. Zimą do szkoły przychodziły także starsze dzieci wieśniaków i parobczaków, aby uczyć się czytania oraz pisania. Istniał również chór szkolny, zespół artystyczny, odbywała się nauka czytania i pisania dla dorosłych. Młode dziewczęta uczyły się haftu oraz artystycznego cerowania. Mężczyźni zajmowali się rzemiosłem. Wiktoria Lutówna prowadziła ochronkę do 1922 r.

W 1918 r. ochronkę przekształcono w dwuklasową szkołę powszechną, a w 1926 r. w pięcioklasową.
W roku 1918 szkoła uzyskała drugiego nauczyciela. W myśl reformy jędrzejewiczowskiej nauka w szkole trwała 7 lat, w tym czasie realizowano program 4 klas z dodatkiem elementów wiedzy z klas wyższych. Po latach okazało się, że obiekt był niewystarczający, dlatego nauka odbywała się również w wynajętych pomieszczeniach.

4. Klasa VII na tle budynku należacego do Józefa Gonciarza w Oblęgorze wych Pani KowalskaFot. Uczniowie wraz z nauczycielką przed wynajętym pomieszczeniem.

W roku 1934 r. Rada Gminy w Niewachlowie podjęła decyzję o budowie szkoły w Oblęgorku.
Chłopi z okolicznych wsi przyłączyli się do tej akcji i za własne pieniądze zakupili od Józefa Gawła działkę budowlaną. Planów nie dało się zrealizować, bo wybuchła II wojna światowa. Pomimo to nauczanie na poziomie czterech klas odbywało się w Oblęgorku i Oblęgorze.

W latach 1948-49 postawiono barak szkolny z czterema izbami lekcyjnymi i w nim uczyły się dzieci. Barak został przywieziony z kompleksu Auschwitz–Birkenau lub jego podobozu. Lekcje również odbywały się w wynajmowanych izbach.

3.  Baraki w miejscu dziejszej remizy nauczycielka Eleonora BociekFot. Uczniowie wraz z nauczycielką przed szkołą – budynkiem, który został przywieziony z obozu Auschwitz.
W poniemieckim baraku były cztery izby lekcyjne.

5Fot. Uczniowie  przed jednym z budynków mieszkalnych, w którym uczyły się dzieci (1959 r.).

27 lipca 1963 r. położono kamień węgielny pod budynek szkoły podstawowej – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Inicjatorami budowy byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz służby bezpieczeństwa województwa kieleckiego. Plany zrealizowano z dobrowolnych świadczeń funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa z całego kraju w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Uroczystość oddania szkoły do użytku odbyła się 7 października 1964 r. Szkole nadano imię XX-lecia Polski Ludowej. Od 1966 do połowy lat 70. w budynku funkcjonowała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

6.1      6.2

Fot. Akt Erekcyjny - karty z kroniki szkolnej.

6.4Fot. Karta z kroniki szkolnej prowadzonej od 1964 r.

7.Budynek szkoły w pierwszych latach po oddaniu do użytkuFot. Budynek szkoły kilka lat po oddaniu do użytku.

 25 stycznia 1994 r. decyzją Rady Pedagogicznej i w porozumieniu z rodzicami podjęto uchwałę o zmianie imienia szkoły, dlatego od 6 maja 1995 r. szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza.

 11.

Fot. Budynek szkoły w latach 90.

1 września 1999 r. szkołę przekształcono w Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2. W ZPO uczyły się dzieci z Oblęgora, Oblęgorka, Bugaja i Chełmiec. W 2006 r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Powstała nowa część budynku, którą przeznaczono na gimnazjum, a w niej wygospodarowano: 6 sal lekcyjnych (w tym 3 z zapleczami), pracownię komputerową, bibliotekę, czytelnię, łazienki, przebieralnie z prysznicami, szatnię oraz portiernię. Uroczyste oddanie budynku nastąpiło 27 marca 2008 r.

13.Fot. Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w 2011 r.

Z dniem 1 września 2017 r., w związku z reformą oświaty, placówkę przekształcono w ośmioletnią szkołę podstawową.

14.Fot. Budynek Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w 2012 r.

 

Hymn powstał z okazji nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

Słowa – mgr inż. Elżbieta Kwiecień

Muzyka – mgr Anna Zybura

Rok powstania – 1995

Szkoła naszym drugim domem

kuźnią naszych charakterów.

W niej uczymy się wzorować

na postaciach bohaterów.

 

W swych utworach Mistrz Sienkiewicz,

by polskości duch zachować,

uczy jak kochać Ojczyznę

i tradycje pielęgnować.

 

Dołożymy wszelkich starań

uczennice i uczniowie,

by reprezentować godnie

naszą szkołę - Oblęgorek. 

     

 sztandar1     sztandar2

Projekt i wykonanie – p. Teodora Zdyb

Rok powstania – 1995

Sztandar szkoły to prostokątny płat tkaniny obszyty złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych z umieszczonym centralnie godłem narodowym. Na lewej stronie płata w kolorze niebieskim znajduje się symbol patrona szkoły: otwarta księga, kałamarz z gęsim piórem. Powyżej zamieszczony jest wyszyty złotą nitką napis z nazwą i imieniem szkoły.

1909 – 1914 - nad ochronką sprawowała  bezpośrednią kontrolę  Maria Babska, żona Henryka Sienkiewicza; pierwszą nauczycielką była Wiktoria Lutówna.

W latach 30.XX w. funkcję  kierownika pełnił  Wincenty Ciepluch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 zdj1 inż. Mieczysław Gładki– dyrektor szkoły w latach 1964 -1985

Nauczany przedmiot - historia.

Pan Mieczysław Gładki objął funkcję KIEROWNIKA szkoły w 1964 r.

W 1973  r. wprowadzono nowe nazewnictwo – DYREKTOR szkoły.

 DSC 0223  mgr Henryk Iwan– dyrektor szkoły w latach 1985-1994

Nauczany przedmiot - historia.

 IMGP3721  mgr inż. Elżbieta Kwiecień– dyrektor szkoły w latach 1994-2008

Nauczane przedmioty: fizyka, przyroda, nauczanie początkowe, chemia.

 DSC 0036

W 2008 r. funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Henryka Cisowska.

Nauczany przedmiot – język polski.

    

Śp. inż. Mieczysław Gładki – dyrektor w latach 1964 -1985

mgr Henryk Iwan – dyrektor w latach 1985-1994

mgr inż. Elżbieta Kwiecień – dyrektor w latach 1994-2008

 

Bronisława Buchcic - nauczyciel klas 0 - III

Alicja Ciołak - nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Cedro - nauczyciel klas 0

mgr Tadeusz Czarnecki - nauczyciel fizyki

mgr Halina Drogosz - nauczyciel języka polskiego

mgr Zofia Drogosz - nauczyciel klas 0 - III

mgr Barbara Iwan - nauczyciel historii

mgr  Genowefa Jarząbek  - nauczyciel matematyki

mgr Kazimierz Jelonek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Stanisława Krawczyńska nauczyciel języka polskiego

mgr Zofia Skowron nauczyciel geografii

mgr Kazimiera Smolarczyk nauczyciel biologii

Śp. mgr Krzysztofa Terlecka nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Wilczkowska nauczyciel matematyki

mgr Jadwiga Zapała - nauczyciel klas 0 - III

Teodora Zdyb - nauczyciel klas 0 - III

mgr Anna Zybura nauczyciel języka rosyjskiego i muzyki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.