Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Projekty i programy

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!". Program ten współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Adresatem programu są uczniowie klas III gimnazjum, klas V-VIII szkoły podstawowej i ich rodzice.

Uczestnikami programu jest dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog, społeczność szkolna oraz pielęgniarka szkolna.

Czas trwania programu - rok szkolny 2018/2019 (XIII edycja)

sks logo na stronę szkołySzkoła w Oblęgorku zakwalifikowana do programu „Szkolny Klub Sportowy”  na 2019 rok

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół województwa świętokrzyskiego w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z decyzją nr 49 Ministra Sportu Turystyki z dnia 22 października 2018 r. i został Operatorem Wojewódzkim programu „SKS”.

 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”:

- to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

- ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

- stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program „SKS” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych:

  1. w okresie od 04-02-2019 r. do 15-12-2019 r. z przerwą wakacyjną,
  2. w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach/półroczach 2019 r.
  3. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
  4. w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
  5. w grupach minimum 15-osobowych, składających się wyłącznie z uczniów (dzieci i/lub młodzieży) z jednej (danej) szkoły, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

W Szkole Podstawowej w Oblęgorku zajęcia Programu SKS 2019 prowadzić będą nauczyciele: p. Marcin Zieliński i p. Jarosław Skoczylas.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach sportowych.

http://www.wszs.kielce.pl/szkolny_klub_sportowy-22m.html

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Marcin Zieliński

EU flag Erasmus vect POSSzkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku będzie uczestniczyć w akcji drugiej programu Erasmus+, współpraca szkół KA229. W ramach tego programu nasza szkoła nawiązała współpracę z czterema placówkami na terenie całej Europy. Są to szkoły z Rumunii, Hiszpanii, Słowacji oraz Litwy. Projekt trwać będzie dwa lata, począwszy od 1.09.2018r. do 31.08.2020r. Tytuł projektu to Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century. Celem projektu jest promowanie szacunku do różnych kultur i języków, jak również popularyzowanie różnic i podobieństw między europejskimi krajami uczestniczącymi w projekcie. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję odwiedzić szkoły w różnych zakątkach Europy, poznać systemy edukacyjne tych państw oraz wykorzystywaną tam metodykę nauczania. Nasi uczniowie będą mieli okazję nawiązać międzynarodowe kontakty oraz spotkać się z rówieśnikami ze szkół partnerskich.

Koordynator projektu: mgr Błażej Bujała 

Regulamin Konkursu na logo projektu „Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century”

_______________________________________________________________________________________-

 Druga mobilność zagraniczna uczniów ze szkoły w Oblęgorku

Mobilność zagraniczna uczniów ze szkoły w Oblęgorku do Rumunii w ramach programu Erasmus+

_______________________________________________________________________________________

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego oraz Plastycznego

(Konkurs jest organizowany jako zadanie projektowe przed mobilnością w Hiszpanii)

_______________________________________________________________________________________

 ERASMUS +

Zadanie zrealizowane w ramach zadania projektowego przed mobilnością w Hiszpanii

Gość w szkolnej bibliotece…

13 lutego br. w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie z naszej szkoły mogli posłuchać o polskich zwyczajach i tradycjach ludowych. W czasie prelekcji, którą wygłosił dr Stanisław Rogala – pisarz ziemi świętokrzyskiej - dzieci dowiedziały się o tym, co już przeminęło w polskiej tradycji i o tym, co w wielu domach, regionach kraju jest jeszcze kultywowane.

Mówiąc o tradycjach, pisarz nawiązywał do swoich młodzieńczych lat, kiedy to jego ojciec – piekarz – rozpoczynając pracę nad workiem mąki, kreślił znak krzyża. Krzyż był również wtedy, kiedy bochenki chleba były już w piecu i szczególnie należało pilnować ognia. Motyw krzyża był wpisany w codzienne życie mieszkańców wsi. Prace polowe wykonywane wiosną rozpoczynał i kończył znak krzyża. Kreślono go np. nad furą pełną ziemniaków, które miały być sadzone w ziemi. Tak samo robiono nad workami zboża przeznaczonymi do siewu. Wierzono, że wszystko jest w rękach Bożej Opatrzności i za sprawą Boga będą dorodne plony. Kiedy ziemia obrodziła, do domu znoszono pierwsze kłosy zbóż.

Szacunek do ziemi przekazywanej z pokolenia na pokolenie był w każdej wiejskiej rodzinie. To ojciec dawał pole tylko synowi. Otrzymane w darze łany pól i łąki były traktowane jak coś bardzo, ale to bardzo drogiego sercu.

Kiedy przychodziła wiosna, odbywało się topienie marzanny. Kukła ubrana w kobiecy strój miała odpędzić zimę, dlatego wynoszono ją na koniec wsi, maczano w kałuży, rozbierano, by potem spalić ją i na koniec wrzucić do rzeki. Potem nikt się nie oglądał za siebie, żeby to co złe, zostawić za sobą.

Kolejnym zwyczajem ludowym są odpusty - święto dla parafii. Wówczas kościół jest przystrojony, odprawiana jest uroczysta msza - suma, idzie procesja. Na placu kościelnym ciągną się stoiska ze słodyczami, zabawkami - piłkami na cienkich gumkach, nad głowami wirują balony. Taki obraz odpustów jest bliski i nam, współczesnym mieszkańcom wsi.

W wigilię św. Jana w beczkach wypełnionych smołą lub drewnem palono ogień, aby odpędzić czarownice. One, bojąc się ognia, uciekały na Łysą Górę. W tę noc zbierano zioła, które zyskiwały dodatkową moc leczenia ludzi.

Wiele z tych zwyczajów i tradycji ludowych nie przetrwało do naszych czasów. Niektóre dziwią, zaskakują, wzbudzają niedowierzanie. Mamy nadzieję, że spotkanie z pisarzem ziemi świętokrzyskiej zainspiruje uczniów do poszukiwania ludowych tradycji. Pan Rogala powiedział: „Kiedyś słuchałem, przyglądałem się, a potem zacząłem to opisywać”. Obecnie pan doktor jest autorem legend świętokrzyskich, poetą, który kocha to, co robi. Spisywanie ważnych dla narodu tradycji to wspaniały podarunek dla kolejnych pokoleń.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Monika Jas

O przygodzie uczniów z Oblęgorka z MegaMisją

Jesteśmy uczniami klasy Ia i III ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Od października 2018 roku uczestniczymy w Programie MegaMisja fundacji Orange. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i komputera. Podczas zajęć poznaliśmy Julkę i Kubę oraz Psotnika, który ciągle wpada w różne kłopoty, a my podejmujemy zadania do wykonania, aby mu pomóc. Podczas zajęć wykonywaliśmy zielnik z jesiennych liści, przedstawialiśmy się Psotnikowi za pomocą samodzielnie wykonanych wizytówek. Uczyliśmy się pisać i przesyłać maile. Podczas kolejnych zajęć bawiliśmy się w kalambury. Dzieci losowały hasła z tytułami bajek i próbowały je przedstawiać za pomocą gestów. Obejrzeliśmy także film o różnych sposobach porozumiewania się dawniej i obecnie. Wiemy już jak porozumiewano się za pomocą tam-tamów, sygnałów dymnych, alfabetu Morsea i języka migowego. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej rozmawia się z kolegami za pomocą słów. Na kolejnych zajęciach nauczyliśmy się odróżniać opinie od faktów, a także rozmawialiśmy o różnych programach w telewizji. Na zajęciach wykonywaliśmy także komiks na podstawie bajki o Calineczce. Ważnym tematem, który poruszamy podczas zajęć są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Aby zapamiętać wszystkie zasady wykonaliśmy plakaty, które zostały zawieszone na korytarzu w naszej szkole. Następne zadanie, którego się podjęliśmy, dotyczyło fotografowania i pomocy bliźniakom w wyborze dobrych zdjęć. Aby wiedzieć na co zwracać uwagę podczas fotografowania, obejrzeliśmy film edukacyjny na ten temat i najpiękniejsze zdjęcia zwierząt i krajobrazów. Jednak najwięcej śmiechu podczas zajęć przysparza nam ubieranie Psotnika. Mamy do wyboru kilka elementów garderoby, ale za każdym razem możemy wybrać tylko dwa elementy. Przy wyborze stroju dla Psotnika, często musimy za pomocą głosowania podjąć decyzję o wyborze stroju dla niego. Zajęcia z MegaMisji to super zabawa dla dzieci a oprócz tego możliwość zdobycia nagród. My wygraliśmy już dla naszej szkoły tablet, książki dla dzieci, gry dydaktyczne i układanki. Zachęcamy nauczycieli z innych szkół, aby włączyli się do Ogólnopolskiego Programu MegaMisja i prowadzili ze swoimi uczniami te fascynujące i potrzebne zajęcia z edukacji komputerowej.

Uczniowie klasy I a i III

SP im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji programu

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła realizuje ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów klas I-III pod nazwą MegaMisja z Fundacji Orange. Do programu z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowały się trzy szkoły, w tym nasza. Głównym celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli oraz ich uczniów. Dzięki udziałowi w programie najmłodsi uczniowie są bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mają dostęp do sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci. Zajęcia z MegaMisji prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie I a i III przez Jolantę Smolarczyk i Annę Baran.

MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii komputerowej. Zajęcia odbywają się w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym dzieci pomagają animowanym bohaterom Julce i Kubie złapać niesfornego Psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MegaMisja. Przy realizacji wyzwań dzieci uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie. Na kolejnych zajęciach z MegaMisji dzieci będą tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.

W MegaMisji duży nacisk kładziony jest na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Honorowym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 8.05-8.50 z klasą I a i III, prowadzone są przez panią Jolantę Smolarczyk i panią Annę Baran

Relacje z zajęć

1. Temat: Bałagan w Encyklopedii Internetowej. Uporządkowanie informacji w Encyklopedii Internetowej

Data: 09.10.2018 r.

Relacja z zadania: Przygotowania do zajęć przebiegły dość sprawnie. Dzieci z dużym zaciekawieniem przystąpiły do zadania, chętnie odpowiadały na pytania bliźniaków – Julki i Kuby. Po zobaczeniu Psotnika dzieci stwierdziły, że wygląda na miłego stworka.

2. Temat: Dzielni poszukiwacze informacji. Ustalenie nowych planów wakacyjnych bliźniaków.

Data: 26.10.2018 r.

Relacja z zadania: Podczas wykonywania zadania 2. dzieci przypomniały swoje wakacyjne podróże. Opowiadały, gdzie spędzały wakacje i dlaczego te miejsca tak im się podobały. Potem każde dziecko rysowało wybrane przez siebie miejsce, gdzie bliźniaki mogłyby wyjechać na ferie. Rysując, dzieci bez przerwy rozmawiały i opowiadały sobie o wakacjach. Mateusz powiedział: „Ja leciałem samolotem do Grecji, bo Grecja to wyspa". Oskar chciałby zobaczyć wulkany, a Amelka chciałaby pojechać do Łeby.

3. Temat: Złapiemy Psotnika - prawda czy fałsz? Ustalenie wiarygodności posiadanych źródeł informacji.

Data: 30.10.2018 r.

Relacja z zadania: Dzieci aktywnie współdziałały podczas wykonywania zadania. Miały mnóstwo pomysłów odnośnie źródeł informacji. Potem samodzielnie podzieliły się na zespoły i wykonywały mapę mentalną na temat źródeł informacji i skąd czerpiemy wiedzę. Oprócz zapisów dzieci wykonywały także kolorowe ilustracje. Dzieci zgodnie współdziałały w zespołach, dzieliły się zadaniami i wspólnie ustalały zadania do wykonania.

4. Temat: Zielnik Profesora Florka - porządkowanie informacji. Stworzenie kompletnego zielnika Profesora.

Data: 07.11.2018r.

Relacja z zadania: Korzystając ze słonecznej pogody, dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu w celu zebrania liści z różnych drzew i krzewów. Dzieci zbierały liście i zapamiętywały nazwy drzew, z których zostały zerwane. Najbardziej dzieciom podobał się platan. Po przyjściu do szkoły dzieci naklejały liście na kolorowe kartki, podpisywały liście i złożyły kartki w całość tak, aby powstał zielnik. Super Misja została wykonana.

5. Temat: Psotnik a zdrowa żywność. Przygotowanie materiału o zdrowej żywności.

Data: 19.11.2018 r.

Relacja z zadania: W ramach zajęć o zdrowym odżywianiu się dzieci poznały piramidę żywieniową i rozmawiały na temat zasad prawidłowego odżywiania się dzieci. Na kolejnych zajęciach wykonywały sałatkę jarzynową i zjadły ją podczas drugiego śniadania. Podczas zajęć z MegaMisji dzieci wykonywały plakaty na temat zdrowego odżywiania się i wymyślały hasła zachęcające dzieci do jedzenia warzyw i owoców oraz produktów mlecznych. Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywne i kreatywne.

6. Temat: Przedstaw się Psotnikowi. Opowiedzcie o sobie Psotnikowi.

Data: 20.11.2018 r.

Relacja z zadania: Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jakie informacje na swój temat można udostępniać w Internecie. Każde dziecko przedstawiło się Psotnikowi i wykonało swoją wizytówkę. Dzieci zastanawiały się i głośno dyskutowały, jaki nick mogą sobie wybrać. Od dzisiaj będą bardzo ostrożne w komunikowaniu się przez Internet.

7. Temat: Akcja - komunikacja, czyli na ratunek Psotnikowi. Pomóżcie bliźniakom tworzyć komunikaty.

Data: 04.12.2018 r.

Relacja z zadania: Podczas dzisiejszych zajęć dzieci uczyły się pisać wiadomości mailowe. Napisały wiadomość mailową do dyrektora szkoły. Później pisały wiadomości mailowe do swoich kolegów i rodziców. Dzieci poznały zwroty, jakich używamy podczas pisania wiadomości do osób dorosłych lub do kolegów.

8. Temat: Szanowny Panie Psotniku, czyli jak zwracać się do różnych osób.

Data: 11.12.2018 r.

Relacja z zadania: Siema Psotnik! Wiemy już jak zwracać się do różnych osób. Poznaliśmy porozumiewanie się za pomocą tam-tamów, obejrzeliśmy film o sygnałach dymnych Indian oraz film o porozumiewaniu się za pomocą alfabetu Morsea. Zagraliśmy także w kalambury.

9. Temat: Superbohaterowie nie tylko w sieci. Pomóżcie pogodzić się Kubie i Julce.

Data: 18.12.2018 r.

Relacja z zadania: Dzisiejsze zajęcia bardzo się dzieciom podobały. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali, czy naukowcy są ważniejsi od postaci fikcyjnych. Dzieci po burzliwej dyskusji i podawanych przykładach doszły do wniosku, że zarówno bohaterowie ze świata realnego, jak i fantastycznego są potrzebni. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych postaciach z książek i filmów, wymieniając ich super moce.

10. Temat: Psotnik w telewizji.

Data: 14.01.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas trwania zajęć dzieci ustaliły i zapisały listę programów telewizyjnych, w których Psotnik nie powinien się pokazywać. Dzieci rozróżniały typy programów. Dyskutowały także, który program jest rozrywkowy.

11. Temat: Fakty, opinie i bliźniaki. Pomóżmy bliźniakom odróżnić opinie od faktów!

Data: 05.02.2019 r.

Relacja z zadania: Dzieci były aktywne podczas zajęć. Polubiły Psotnika i zawsze cieszą się, gdy Psotnik pojawia się na ekranie. Dzieci poznały zasady obowiązujące podczas zabaw w internecie. Wiedzą, że muszą zachować ostrożność i nie wierzyć we wszystkie informacje, które pojawiają się na ekranie komputera. Należy je sprawdzić, można zapytać nauczyciela, rodziców, sprawdzić w encyklopedii lub w innej książce.

12. Temat: Psotnik i różne media.

Data: 07.02.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas zajęć dzieci grupowały media na te, które się czyta, ogląda i słucha. Dwoje dzieci stwierdziło, że najlepiej lubią czytać bajki lub słuchać, jak ktoś czyta, bo wtedy można sobie wyobrazić wygląd postaci. Większość dzieci stwierdziła, że wolą oglądać bajki. Następnie dzieci obejrzały animowaną bajkę pt. „Calineczka” i podjęły się wykonania komiksu na temat tej bajki. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda komiks i czym różni się od innych książek. Dzieci podzieliły między sobą zadania, to znaczy ustaliły, która grupa przedstawia fragment bajki. Dzieci pracowały w parach i później prezentowały swoje komiksy. Potem przystąpiły do wyboru imienia dla Psotnika. Propozycji było wiele, a o wyborze imienia Psocio dzieci zadecydowały w głosowaniu jawnym. Podobnie było nad wyborem koloru Psotnika.

13. Temat: Julka i Kuba bronią swoich praw w sieci. Pomóżcie bliźniakom bronić ich praw.

Data: 12.02.2019 r.

Relacja z zadania: Dzieciom bardzo podobały się zaszyfrowane wiadomości, po zajęciach rysowały emotikony i przekazywały sobie wiadomości. Zabawa z emotikonami przeniosła się do domów, gdzie dzieci zaszyfrowane wiadomości przekazywały swoim rodzicom i rodzeństwu. Podczas dzisiejszych zajęć dzieci poznały swoje prawa dotyczące mediów i internetu. Wymieniły poznane prawa, które mają w sieci. Jednak najwięcej emocji było podczas wybierania elementów stroju dla Psotnika. Dzieci nie mogły się zdecydować w co go ubrać. I znowu jak na poprzednich zajęciach odbyło się głosowanie nad wyborem elementów stroju dla Psotnika. Uff wreszcie się udało. Hmm... jednak dzieci stwierdziły, że Psotnik wygląda dość dziwacznie w kapeluszu i z wąsami. Ale może o to chodzi, aby było śmiesznie.

14. Temat: Nie oddamy Psotnika!, czyli o prawach małych autorów. Pomóżcie ochronić Psotnika przed cyberprzestępcą.

Data: 18.02.2019 r.

Relacja z zadania: Na dzisiejszych zajęciach dzieci w celu ocalenia Psotnika zebrały wszystkie wykonane przez siebie prace plastyczne. Dyskutowały o tym, w jaki sposób mogą wykorzystać dzieła innych osób. Dzieci dowiedziały się, co to są prawa autorskie i co to jest plagiat. Tak samo jak na poprzednich zajęciach dużą radość sprawiło dzieciom ubieranie Psotnika. Tym razem Psotnik otrzymał zbroję i czarne buty. Zdania dzieci są podzielone - jednym Psotnik się podoba w tym stroju, innym nie.

15. Temat: Julka i Kuba poznają zasady bezpiecznego korzystania z mediów i internetu. Odszukajcie Psotnika w sieci laboratorium.

Data: 19.02.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas dzisiejszych zajęć z MegaMisji dzieci przypomniały zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Wspólnie rozwiązywały quiz na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Świetnie radziły sobie z wyborem prawidłowych odpowiedzi. Po rozwiązaniu quizu dzieci wymieniły i zapisały na plakacie zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Na plakacie nie mogło zabraknąć ulubieńca dzieci - Psotnika. Każde dziecko narysowało swojego Psotnika. Dzieci zadbały o każdy szczegół i gromadka Psotników prezentuje się bardzo pięknie. Jak na poprzednich zajęciach najwięcej emocji wzbudzało dobieranie strojów dla Psotnika. Efektem pracy było wykonanie przez dzieci plakatu z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.

16. Temat: Multimedialny album z Psotnikiem w tle. Pomóżcie bliźniakom uratować album dla mamy.

Data: 26.02.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas dzisiejszych zajęć dzieci poznały zasady robienia dobrych zdjęć. Aby wzbogacić swoją wiedzę, dzieci obejrzały film edukacyjny: „Jak zrobić dobre zdjęcia krajobrazowe”. Z filmu dowiedziały się, co to jest kompozycja i perspektywa. Potem wybierały najładniejsze zdjęcia zwierząt, krajobrazów i dzieci. Jak zawsze najwięcej emocji wzbudziło dobieranie stroju dla Psotnika, tym razem otrzymał warkocze i zbroję. Aby podsumować dzisiejsze zajęcia, dzieci zrobiły sobie wspólne zdjęcie z zachowaniem poznanych zasad.

17. Temat: Audiopamiętnik Julki i Kuby. Nagrajcie audiopamiętnik razem z bliźniakami.

Data: 12.03.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas dzisiejszych zajęć dzieci dowiedziały się, jak można zrobić dźwiękowy pamiętnik. Dzieci wymieniały dźwięki, które słyszą na co dzień w swoim otoczeniu. Potem dzieci ułożyły listę odgłosów, które można usłyszeć w szkole. Następnie nagraliśmy filmik z odgłosami dzieci. Każde dziecko mogło wydać dowolny dźwięk. Dzieci dodały do swojego dźwiękodziennika odgłosy różnych zwierząt. Dużo radości sprawiły dzieciom dźwiękozagadki, podczas których z zamkniętymi oczami słuchały odgłosy zwierząt domowych, leśnych, ptaków i odgadywały, do kogo należy ten dźwięk. Następnie dzieci zadawały sobie nawzajem dźwiękozagadki. Efektem naszej pracy było nagranie filmiku z odgłosami dzieci, które postanowiły naśladować różne zwierzęta.

18. Temat: Cyfrowe opowieści o Psotniku. Ułóżcie nowe przygody Psotnika.

Data: 19.03.2019 r.

Relacja z zadania: Na dzisiejszych zajęciach dzieci nauczyły się opowiadać cyfrowe historyjki o Psotniku. Dzieci wymyślały nowe przygody Psotnika, miały śmieszne i fascynujące pomysły. Wszyscy postanowili, że najlepiej będzie, gdy narysują przygody Psotnika w formie historyjek obrazkowych. Dzieci samodzielnie podzieliły się na grupy, ustaliły, jakie przygody Psotnika narysują i przystąpiły do zadania. Było dużo śmiechu i rozmów podczas pracy, ale powstały świetne historyjki z przygodami Psotnika. Psotnik odbył podróż w Kosmos, stracił pamięć i nie wiedział, kim jest, obserwował życie pszczół, odwiedził zaczarowany zamek.

19. Temat: Ucieczka Psotnika i wirusy. Pomóżcie bliźniakom zwalczyć wirusy.

Data: 02.04.2019 r.

Relacja z zadania:

Podczas zajęć dzieci rozmawiały na temat zabezpieczenia komputera za pomocą hasła. Wspólnie zastanawialiśmy się nad hasłami, które będą trudne do złamania przez hakerów. Dzieci wymieniały silne i słabe hasła. Potem w grupach dzieci zapakowywały w pudełkach ukryte zasady zabezpieczenia komputera przed wirusami. Dużą radość sprawiła dzieciom zabawa w grupach, gdzie jedna grupa atakowała wirusami (kulki z papieru) komputer, a druga grupa broniła komputera przed wirusami. Dzieci poznały programy antywirusowe stosowane do zabezpieczenia komputera. Jak zawsze najwięcej emocji było podczas wybierania stroju dla Psotnika, ale i tym razem udało się dojść do porozumienia.

20. Temat: Julka i Kuba publikują w internecie. Wytłumaczcie Julce, co można udostępniać w sieci

Data: 09.04.2019 r.

Relacja z zadania: Podczas zajęć dzieci rozmawiały na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy z komputerem. Dzieci omówiły, jakie materiały można opublikować w internecie. Następnie uczniowie obejrzeli film edukacyjny o najnowszych i skutecznych programach antywirusowych. W dalszej części zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, wymieniały przykłady trudnych, ale łatwych do zapamiętania haseł na komputer. Dzieci podpowiadały Julce i Kubie, jakie hasła mogą zastosować w swoich komputerach. Jak zwykle najwięcej emocji było podczas wybierania stroju dla Psotnika. Nasz Psocio to wielki strojniś, stwierdziły dzieci podczas wybierania strojów dla niego.

W przygotowaniu

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.