foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

nowy adres

sks logo na stronę szkołySzkoła w Oblęgorku zakwalifikowana do programu „Szkolny Klub Sportowy”  na 2019 rok

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół województwa świętokrzyskiego w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z decyzją nr 49 Ministra Sportu Turystyki z dnia 22 października 2018 r. i został Operatorem Wojewódzkim programu „SKS”.

 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”:

- to model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną,

- ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole,

- stanowi narzędzie stymulowania i podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych (salach, halach, boiskach) przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych, w których można je bezpiecznie przeprowadzać.

Istotnym założeniem programu jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program „SKS” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych:

  1. w okresie od 04-02-2019 r. do 15-12-2019 r. z przerwą wakacyjną,
  2. w ilości 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w dwóch semestrach/półroczach 2019 r.
  3. w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
  4. w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
  5. w grupach minimum 15-osobowych, składających się wyłącznie z uczniów (dzieci i/lub młodzieży) z jednej (danej) szkoły, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

W Szkole Podstawowej w Oblęgorku zajęcia Programu SKS 2019 prowadzić będą nauczyciele: p. Marcin Zieliński i p. Jarosław Skoczylas.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach sportowych.

http://www.wszs.kielce.pl/szkolny_klub_sportowy-22m.html

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Marcin Zieliński

EU flag Erasmus vect POSSzkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku będzie uczestniczyć w akcji drugiej programu Erasmus+, współpraca szkół KA229. W ramach tego programu nasza szkoła nawiązała współpracę z czterema placówkami na terenie całej Europy. Są to szkoły z Rumunii, Hiszpanii, Słowacji oraz Litwy. Projekt trwać będzie dwa lata, począwszy od 1.09.2018r. do 31.08.2020r. Tytuł projektu to Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century. Celem projektu jest promowanie szacunku do różnych kultur i języków, jak również popularyzowanie różnic i podobieństw między europejskimi krajami uczestniczącymi w projekcie. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję odwiedzić szkoły w różnych zakątkach Europy, poznać systemy edukacyjne tych państw oraz wykorzystywaną tam metodykę nauczania. Nasi uczniowie będą mieli okazję nawiązać międzynarodowe kontakty oraz spotkać się z rówieśnikami ze szkół partnerskich.

Koordynator projektu: mgr Błażej Bujała 

Regulamin Konkursu na logo projektu „Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century”

_______________________________________________________________________________________-

 

Mobilność zagraniczna uczniów ze szkoły w Oblęgorku do Rumunii w ramach programu Erasmus+

_______________________________________________________________________________________

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego oraz Plastycznego

(Konkurs jest organizowany jako zadanie projektowe przed mobilnością w Hiszpanii)

_______________________________________________________________________________________

 ERASMUS +

Zadanie zrealizowane w ramach zadania projektowego przed mobilnością w Hiszpanii

Gość w szkolnej bibliotece…

13 lutego br. w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie z naszej szkoły mogli posłuchać o polskich zwyczajach i tradycjach ludowych. W czasie prelekcji, którą wygłosił dr Stanisław Rogala – pisarz ziemi świętokrzyskiej - dzieci dowiedziały się o tym, co już przeminęło w polskiej tradycji i o tym, co w wielu domach, regionach kraju jest jeszcze kultywowane.

Mówiąc o tradycjach, pisarz nawiązywał do swoich młodzieńczych lat, kiedy to jego ojciec – piekarz – rozpoczynając pracę nad workiem mąki, kreślił znak krzyża. Krzyż był również wtedy, kiedy bochenki chleba były już w piecu i szczególnie należało pilnować ognia. Motyw krzyża był wpisany w codzienne życie mieszkańców wsi. Prace polowe wykonywane wiosną rozpoczynał i kończył znak krzyża. Kreślono go np. nad furą pełną ziemniaków, które miały być sadzone w ziemi. Tak samo robiono nad workami zboża przeznaczonymi do siewu. Wierzono, że wszystko jest w rękach Bożej Opatrzności i za sprawą Boga będą dorodne plony. Kiedy ziemia obrodziła, do domu znoszono pierwsze kłosy zbóż.

Szacunek do ziemi przekazywanej z pokolenia na pokolenie był w każdej wiejskiej rodzinie. To ojciec dawał pole tylko synowi. Otrzymane w darze łany pól i łąki były traktowane jak coś bardzo, ale to bardzo drogiego sercu.

Kiedy przychodziła wiosna, odbywało się topienie marzanny. Kukła ubrana w kobiecy strój miała odpędzić zimę, dlatego wynoszono ją na koniec wsi, maczano w kałuży, rozbierano, by potem spalić ją i na koniec wrzucić do rzeki. Potem nikt się nie oglądał za siebie, żeby to co złe, zostawić za sobą.

Kolejnym zwyczajem ludowym są odpusty - święto dla parafii. Wówczas kościół jest przystrojony, odprawiana jest uroczysta msza - suma, idzie procesja. Na placu kościelnym ciągną się stoiska ze słodyczami, zabawkami - piłkami na cienkich gumkach, nad głowami wirują balony. Taki obraz odpustów jest bliski i nam, współczesnym mieszkańcom wsi.

W wigilię św. Jana w beczkach wypełnionych smołą lub drewnem palono ogień, aby odpędzić czarownice. One, bojąc się ognia, uciekały na Łysą Górę. W tę noc zbierano zioła, które zyskiwały dodatkową moc leczenia ludzi.

Wiele z tych zwyczajów i tradycji ludowych nie przetrwało do naszych czasów. Niektóre dziwią, zaskakują, wzbudzają niedowierzanie. Mamy nadzieję, że spotkanie z pisarzem ziemi świętokrzyskiej zainspiruje uczniów do poszukiwania ludowych tradycji. Pan Rogala powiedział: „Kiedyś słuchałem, przyglądałem się, a potem zacząłem to opisywać”. Obecnie pan doktor jest autorem legend świętokrzyskich, poetą, który kocha to, co robi. Spisywanie ważnych dla narodu tradycji to wspaniały podarunek dla kolejnych pokoleń.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Renata Monika Jas

W przygotowaniu

W przygotowaniu

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.