foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Abonament za wrzesień

Klasy I-VII SP oraz III Gim.- 30 zł.

Opłata za pojedynczy obiad - 3,50 zł.

Abonament płatny do 5 dnia każdego miesiąca

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.