foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

nowy adres

Otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Oblęgorku

W poniedziałek 24 września 2018 r. otwarta została nowoczesna pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Oblęgorku.

Środki na jej wyposażenie zostały pozyskane w ramach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego, pod nazwą ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Program został w 80 % sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pozostała część środków pochodziła z budżetu gminy Strawczyn.

Nadrzędnym celem programu było podniesienie jakości edukacji ekologiczno-przyrodniczej prowadzonej w szkole podstawowej. Udział w programie umożliwił profesjonalne wyposażenie pracowni oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby nauk przyrodniczych. Ponadto w ramach tego programu przeszkolono nauczycieli w zakresie wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Część oficjalna został poprzedzona programem artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej w Oblęgorku pod opieką p. Edyty Zapały. Młodzi aktorzy zaprezentowali kilkunastominutowe przedstawienie o treści ekologicznej. W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, władz lokalnych z panem wójtem na czele oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk wraz z doradcą Wojewody Świętokrzyskiego panem Tomaszem Stańkiem. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz naukowy młodych przyrodników z wykorzystaniem zakupionych pomocy.

Najcenniejszymi źródłami wiedzy przyrodniczej jest doświadczenie i obserwacja. Mamy nadzieję, że stworzenie profesjonalnie wyposażonej pracowni przyrodniczej wpłynie na atrakcyjność lekcji, jakość i efekty kształcenia naszych uczniów w przyszłości.

Agnieszka Komisarczyk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa w Oblęgorku Rights Reserved.